MOWA POGRZEBOWA

WZÓR

 

JAK NAPISAĆ MOWĘ POGRZEBOWĄ (LAUDACJĘ)

 

 

 

 

•        Rozpoczęcie/przywitanie         

•        Cel przemówienia

•        Wspomnienie zmarłego/zmarłej

•        Przypomnienie zasług/osiągnięć

•        Podziękowanie

•        Informacje dodatkowe

WZÓR DO NAPISANIA SAMODZIELNIE MOWY POGRZEBOWEJ 

 

 

 

           Rozpoczęcie/przywitanie obecnych

 

Szanowna Rodzino, Drodzy zebrani: krewni, znajomi, sąsiedzi, przyjaciele.

 

          Cel przemówienia

 

Spotkaliśmy się, aby pożegnać śp. ….. . Jego/jej śmierć jest wielkim bólem dla nas wszystkich.

Trudno zacząć, choć chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, brakuje jednak słów – żadne z nich nie wyrażą bólu jaki w nas pozostaje po tej stracie.

Zebraliśmy się tutaj, ponieważ chcemy w ten sposób oddać hołd zmarłemu/zmarłej, a także przypomnieć wszystkim dobroć i wielkoduszność śp. ...

 

          Wspomnienie zmarłego/zmarłej

 

Wszyscy dobrze znaliśmy śp…..Przez wiele lat nasze drogi splatały się ze sobą i ciągle trudno jest uwierzyć, że to już przeszłość. Wspaniały, niepowtarzalny człowiek, wierny mąż, kochający ojciec/matka, wspaniały przyjaciel, życzliwy sąsiad.

Kochał życie i cały świat. Żadne słowa nie są w stanie oddać naszego bólu po stracie.

 

          Przypomnienie zasług/osiągnięć

 

Człowiek wielkiego serca i wielkich zasług. Najbliżsi zawsze mogli na niego liczyć. W trudnych czasach zdobył niezbędne wykształcenie. Wkrótce założył rodzinę i wychował …dzieci oraz wnuków, które wszystkie tu są z nami i żegnają zmarłego. Przez wiele lat pracował w … gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Nagrodzony odznaczeniami/medalami/dyplomami. Nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym. Wiele osób właśnie jemu zawdzięcza swoje osiągnięcia i sukcesy.

 

            Podziękowanie

 

W imieniu całej rodziny dziękuję za pomoc, wsparcie i liczne przybycie

 

          Informacje dodatkowe

 

Tutaj, wykorzystując możliwość przekazu informujemy zebranych o np. rezygnacji z kondolencji, możemy przypomnieć dalsze szczegóły ceremonii i podajemy inne informacje. Także specjalne podziękowania np. imienne jeśli kogoś w ten sposób chcemy wyróżnić.

PRZYKŁAD MOWY POGRZEBOWEJ Z UŻYCIEM UTWORU PEOTYCKIEGO

 

 

 

 

 

Droga Rodzino,

Szanowni zebrani.

 

Oto słowa poety, które dobrze podsumowują nasze dzisiejsze nastroje:

 

„Oto już jesień i pora umierać,

pożółkłe liście wiatr strąca i miecie,

drżące gałęzie do naga obdziera,

chór, gdzie sto ptaków modliło się w lecie.

Ja jestem zmierzchem dnia, który się skłania

ku zachodowi i w ciemności brodzi.

Noc, siostra śmierci oczy mi przysłania

i wkrótce z całym światem mnie pogodzi.

A jeśli kochasz, choć prawdę dostrzegniesz,

kochasz tym bardziej, im rychlej odbiegniesz

 

                                      - Szekspir  Sonet 71

 

 

         

          Dalej, krótki życiorys osoby zmarłej. Kiedy i gdzie się urodziła, jej dokonania w życiu rodzinnym i zawodowym.

 

 

          Można przytoczyć jakieś ważne dla Rodziny i samego Zmarłego wydarzenie. Jego pasje i zainteresowania, działalność społeczna. Należy wyczuć czy przemówienie powinno zawierać elementy humorystyczne o ile odpowiadałoby to sposobie bycia Zmarłego i zyskało akceptację Rodziny. Można wówczas przytoczyć jakąś anegdotę z Jego życia. Przywołamy w ten sposób wspomnienia...

 

 

          Pod koniec warto wymienić najbliższych członków Rodziny którzy Go żegnają i w kilku słowach podziękować wszystkim tym, którzy towarzyszą Zmarłemu w ostatniej drodze. Jeśli mamy dodatkowe informacje np. o nieskładaniu kondolencji to także teraz.

 

 

          W imieniu najbliższych poproś o pamięć o Zmarłym i miejscu Jego spoczynku…

 

 

 

          Krótką mowę pogrzebową można przekazać, po wcześniejszym uzgodnieniu, celebransowi ceremonii pogrzebowej. Należy zadbać by pismo było czytelne lub tekst wydrukować.

730 532 578

KONTAKT@PRZEMOWA-POGRZEBOWA.PL

Zamów mowę tel:

730 532 578